Valè vizyon lemonn pèp endijèn yo

Valè vizyon lemonn pèp endijèn yo

Dènyèman, nan Pwogram Entèkiltirèl UADER, ansanm ak Kominote I'Tu del Pueblo Nación Charrúa ak lòt enstitisyon edikasyon, yo te ankouraje Jounen pou Bon Viv ak Non-Vyolans, ki te devlope nan Concordia nan kad yon mouvman entènasyonal: Premye a. Mas miltietnik ak plirikiltirèl nan Amerik Latin nan pou san vyolans. Elèv yo ak

+ Lapè + san vyolans - zam nikleyè

+ Lapè + san vyolans - zam nikleyè

Kanpay sa a "+ Lapè + San vyolans - Zam Nikleyè" se sou pwofite jou ki genyen ant Jounen Entènasyonal lapè ak Jounen San vyolans pou jenere aksyon, ajoute aktivis ak andòsman. Fòma kanpay la pral aktivite ki pa fas-a-fas, ki fèt sou rezo sosyal yo (Facebook, Whatsapp, Instagram, YouTube, Telegram,

8 mas: Mas la fini nan Madrid

8 mas: Mas la fini nan Madrid

Apre 159 jou touris planèt la ak aktivite nan 51 peyi yo ak 122 vil yo, sote sou difikilte ak peripesi miltip, Ekip la Sèvi nan 2yèm Mondyal la Mas konkli vwayaj li yo nan Madrid sou 8 mas, dat la chwazi kòm yon peye lajan taks ak echantiyon de Mwen sipòte batay fanm yo. Sa

Lapè ap fèt POU TOUT

Lapè ap fèt POU TOUT

"Ki jan nou ka pale de lapè pandan n ap konstwi nouvo ak formidable zam lagè? Ki jan nou ka pale de lapè pandan y ap jistifye sèten aksyon fo ak diskou diskriminasyon ak rayi? ... Lapè pa gen anyen plis pase son an nan mo, si li pa baze sou verite, si li pa bati an akò ak jistis,

Dènye aktivite nan El Dueso ak Berria

Dènye aktivite nan El Dueso ak Berria

Nan 12 midi, nan lekòl prizon an, nou te bay yon diskou sou 2yèm Mondyal Mas la, Nouvo Imanis la ak Lapè ak Vyolans san Patipri. Lè sa a, te gen yon kolok ak echanj alantou sijè sa yo. Kesyon yo te mande tou: ou panse sosyete a vyolan? Ou panse li se yon konsomistinis? Lè li te fini, yo entèvyou nou sou

Atizay koulè wout la nan mach la

Atizay koulè wout la nan mach la

Nou deja fè yon premye rezime aktivite atistik mach yo nan atik Sentlisi Atizay nan Mas Mondyal la. Nan sa a, nou pral kontinye ak vwayaj la nan ekspresyon yo nan atizay yo montre pandan mache a nan 2yèm Mas Mondyal la. Nan Lafrik, Fotografi, dans ak rap An jeneral, pandan y ap pase nan Lafrik soti nan

Ekwatè te fini Mas Mondyal la

Ekwatè te fini Mas Mondyal la

Almirante Illingworth Naval Academy te anviwònman pou fèmti 2èm mach mondyal pou lapè ak san vyolans, chapit Ekwatè. Elèv, pwofesè, paran ak envite espesyal te rasanble nan evènman sa a. Pwogram nan te kòmanse avèk antre otorite Akademi Naval la, Sonia Venegas Paz,