Lèt pou yon mond san vyolans

“Charter for a World without Vyolans” se rezilta plizyè ane travay pa moun ak òganizasyon ki te genyen Pri Nobèl Lapè. Premye bouyon an te prezante nan setyèm somè Nobel yo an 2006 e yo te apwouve vèsyon final la nan uityèm somè an nan mwa desanm 2007 nan lavil Wòm. Pwen de vi ak pwopozisyon yo trè sanble ak sa yo nou wè isit la nan mwa mas sa a.

11 la nan mwa novanm nan 2009, pandan dizyèm Somè Mondyal la ki te fèt nan Bèlen, ganyan yo nan la. Pri Nobèl Lapè yo prezante Konstitisyon an pou yon mond san vyolans pwomotè yo nan la Mas Mondyal pou lapè ak non vyolans Yo pral aji kòm endisè nan dokiman an kòm yon pati nan efò yo pou ogmante konsyans mondyal sou vyolans. Silo, fondatè Imanisyalis Universalist ak yon enspirasyon pou Mas Mondyal la, te pale de la Siyifikasyon pou lapè ak non vyolans nan moman sa a.

Lèt pou yon mond san vyolans

Vyolans se yon maladi previzib

Okenn Eta oswa moun pa ka an sekirite nan yon mond ki pa ansekirite. Valè ki pa vyolans yo sispann yo dwe yon altènativ yo vin yon nesesite, tou de nan entansyon, tankou nan panse ak aksyon. Valè sa yo eksprime nan aplikasyon yo nan relasyon ki genyen ant eta yo, gwoup yo ak moun. Nou se konvenki ke Aderans a prensip yo nan vyolans ki pa pral entwodui yon pi sivilize ak lapè lòd mondyal, nan ki yon gouvènman pi jis ak efikas ka reyalize, respè pou diyite moun ak sakre nan lavi tèt li.

Kilti nou yo, istwa nou yo ak lavi endividyèl nou yo konekte ak aksyon nou yo se depann youn ak lòt. Jodi a jan nou pa janm fè sa anvan, nou kwè ke nou ap fè fas a yon verite: nou se yon destine komen. Destin sa a pral detèmine pa entansyon nou, desizyon nou yo ak aksyon nou yo jodi a.

Nou byen fèm kwè ke kreye yon kilti lapè ak non-vyolans se yon objektif nòb ak nesesè, menm si li se yon pwosesis long ak difisil. Afime prensip ki dekri nan Konstitisyon sa a se yon etap enpòtan anpil pou garanti siviv ak devlopman limanite epi reyalize yon mond san vyolans. Nou menm, moun ak òganizasyon yo akòde ak pri Nobèl Lapè,

Rekòmanse angajman nou nan Deklarasyon Inivèsèl sou Dwa Moun,

Enkyete pou nesesite pou mete fen nan pwopagasyon vyolans nan tout nivo sosyete a ak, pi wo a tout, menas ki menase egzistans limanite globalman;

Rekòmanse libète panse ak ekspresyon se rasin demokrasi ak kreyativite;

Rekonèt vyolans sa a manifeste nan plizyè fòm, tankou yon konfli ame, okipasyon militè, povrete, eksplwatasyon ekonomik, destriksyon nan anviwònman an, koripsyon ak prejije ki baze sou ras, relijyon, sèks oswa oryantasyon seksyèl;

Reparasyon ke glorifikasyon vyolans lan, jan eksprime nan komès amizman an, kapab kontribye nan akseptasyon nan vyolans kòm yon kondisyon nòmal ak admisib;

Konvenki ke moun ki pi afekte pa vyolans yo se pi fèb la ak pi frajil;

Pran an kont ke lapè se pa sèlman absans la vyolans, men tou prezans nan jistis ak byennèt pèp la;

Lè ou konsidere ke yon rekonesans mank de divèsite etnik, kiltirèl ak relijye sou pati nan Etazini se nan rasin anpil nan vyolans ki egziste nan mond lan;

Rekonèt ijans pou devlope yon apwòch altènatif pou sekirite kolektif ki baze sou yon sistèm kote pa gen okenn peyi, oswa gwoup peyi, ki ta dwe gen zam nikleyè pou pwòp sekirite li;

Konsyan mond lan bezwen mekanis mondyal efikas ak pratik ki pa vyolan nan prevansyon konfli ak rezolisyon, e ke sa yo ki gen plis siksè lè yo te adopte nan sèn nan pi bonè posib;

Afime ke moun ki gen dotasyon nan pouvwa gen pi gwo responsablite a mete yon fen nan vyolans, tout kote li manifeste poukont li, ak anpeche li nenpòt lè li posib;

Konvenki ki prensip ki pa vyolans dwe triyonf nan tout nivo nan sosyete a, menm jan tou nan relasyon ki genyen ant Etazini ak moun;

Nou rele kominote entènasyonal la pou favorize devlopman prensip sa yo:

 1. Nan yon mond ki depann youn de lòt, prevansyon ak sispansyon konfli ame ant Eta yo ak nan Eta yo bezwen aksyon kolektif sou pati nan kominote entènasyonal la. Pi bon fason pou asire sekirite nan eta endividyèl se avanse sekirite mondyal imen. Sa mande pou ranfòse kapasite aplikasyon sistèm Nasyonzini an ak òganizasyon koperasyon rejyonal yo.
 2. Pou reyalize yon mond san vyolans, Etazini dwe toujou respekte règ lalwa a epi respekte akò legal yo.
 3. Li esansyèl pou nou kontinye san reta pou nou elimine zam nikleyè ak lòt zam destriksyon. Etazini ki kenbe zam sa yo dwe pran mezi konkrè nan direksyon pou dezameman ak adopte yon sistèm defans ki pa baze sou deteryorasyon nikleyè. An menm tan, Etazini yo dwe fè efò pou konsolide yon rejim ki pa proliferasyon nikleyè, pou ranfòse verifikasyon miltilateral tou, pou pwoteje materyèl nikleyè epi pou yo fè dezameman.
 4. Pou diminye vyolans nan sosyete a, pwodiksyon ak vann zam ti ak zam limyè yo dwe redwi ak kontwole seryezman nan nivo entènasyonal, eta, rejyonal ak lokal yo. Anplis de sa, dwe gen yon aplikasyon total ak inivèsèl nan akò entènasyonal sou dezameman, tankou 1997 Mine Ban Trete yo, ak sipò nan nouvo efò ki vize a elimine enpak la nan aveugles ak zam aktive. viktim yo, tankou minisyon grap yo.
 5. Teworis pa janm ka jistifye, paske vyolans jenere vyolans ak paske pa gen okenn zak nan laterè kont popilasyon sivil la nan nenpòt ki peyi ka pèfòme nan non nan nenpòt ki kòz. Goumen kont teworis pa kapab, sepandan, jistifye vyolasyon dwa moun, lwa imanitè entènasyonal, nòm sosyete sivil ak demokrasi.
 6. Fini vyolans domestik ak familyal mande pou respè san kondisyon pou egalite, libète, diyite ak dwa fanm, gason ak timoun, sou tout moun ak enstitisyon nan Eta a, relijyon ak sosyete sivil la. Gadyen sa yo dwe enkòpore nan lwa ak konvansyon lokal ak entènasyonal yo.
 7. Chak moun ak eta pataje responsablite pou anpeche vyolans kont timoun ak jèn moun, ki reprezante lavni komen nou yo ak avantaj pi presye nou an, ak ankouraje opòtinite edikasyonèl, aksè a swen sante prensipal, sekirite pèsonèl, pwoteksyon sosyal. ak yon anviwònman ki bay sipò ki ranfòse non-vyolans kòm yon fason pou lavi. Edikasyon nan lapè, ki ankouraje moun ki pa vyolans ak anfaz sou konpasyon kòm yon bon jan kalite natirèl nan moun yo te dwe yon pati esansyèl nan pwogram edikasyon nan tout nivo.
 8. Anpeche konfli ki fèt nan rediksyon nan resous natirèl ak, an patikilye, dlo ak sous enèji, mande pou Etazini yo devlope yon wòl aktif ak enstiti sistèm legal ak modèl dedye a pwoteksyon anviwònman an ak ankouraje anpeche nan konsomasyon li yo ki baze sou disponiblite a nan resous ak reyèl bezwen moun
 9. Nou rele Nasyonzini ak eta manm li yo ankouraje sansib rekonesans nan divèsite etnik, kiltirèl ak relijye yo. Règ an lò nan yon mond ki pa vyolan se: "Trete lòt moun jan ou ta renmen yo trete."
 10. Pwensipal enstriman politik ki nesesè pou fòje yon mond ki pa vyolan se enstitisyon demokratik efikas ak dyalòg ki baze sou diyite, konesans ak angajman, ki fèt nan respè balans ki genyen ant pati yo, epi, kote ki apwopriye, tou nan tèt. aspè nan sosyete imen an antye ak anviwònman natirèl kote li rete a.
 11. Tout eta, enstitisyon ak moun dwe sipòte efò pou simonte inegalite nan distribisyon resous ekonomik yo ak rezoud gwo inegalite ki kreye yon tè bon pou vyolans. Diferans nan kondisyon k ap viv inevitableman mennen nan yon mank de opòtinite ak, nan anpil ka, nan pèt la nan espwa.
 12. Sosyete sivil la, ki gen ladan defansè dwa moun, pasif ak aktivis nan anviwònman an, dwe rekonèt epi pwoteje kòm esansyèl nan konstriksyon yon mond ki pa vyolan, menm jan tout gouvènman dwe sèvi pwòp sitwayen yo epi yo pa sèvi opoze. Kondisyon yo dwe kreye pou pèmèt ak ankouraje patisipasyon nan sosyete sivil la, sitou fanm yo, nan pwosesis politik nan nivo mondyal, rejyonal, nasyonal ak lokal yo.
 13. Nan mete an pratik prensip yo nan Konstitisyon sa a, nou vire nan tout moun nan nou pou nou travay ansanm pou yon mond jis ak touye moun, nan ki tout moun gen dwa pou yo pa touye epi, an menm tan, devwa pou yo pa touye. pou okenn moun

Siyati nan Konstitisyon an pou yon mond san vyolans

Pou remete tout fòm vyolans, nou ankouraje rechèch syantifik nan domèn entèraksyon imen ak dyalòg, e nou envite kominote akademik, syantifik ak relijye pou ede nou nan tranzisyon pou yon sosyete ki pa vyolan e ki pa touye moun. Siyen Konstitisyon an pou yon mond san Vyolans

Premye Nobèl yo

 • Mairead Corrigan Maguire
 • Sentete li Dalai Lama a
 • Mikhail Gorbachev
 • Lech Walesa
 • Frederik Willem De Klerk
 • Achevèk Desmond Mpilo Tutu
 • Jody Williams
 • Shirin Ebadi
 • Mohamed ElBaradei
 • John Hume
 • Carlos Filipe Ximenes Belo
 • Betty Williams
 • Muhammad Yanus
 • Wangari Maathai
 • Doktè Entènasyonal pou Prevansyon Gè Nikleyè
 • Lakwa Wouj
 • Ajans Entènasyonal Enèji Atomik
 • Komite Sèvis Ameriken
 • Biwo entènasyonal pou lapè

Sipòtè nan Konstitisyon an:

Enstitisyon yo:

 • Basque gouvènman
 • Minisipalite nan Cagliari, Itali
 • Cagliari Pwovens, Itali
 • Minisipalite a nan Villa Verde (OR), Itali
 • Minisipalite a nan Grosseto, Itali
 • Minisipalite nan Lesignano de 'Bagni (PR), Itali
 • Minisipalite nan Bagno yon Ripoli (FI), Itali
 • Minisipalite a nan Castel boloyz (RA), Itali
 • Minisipalite nan Cava Manara (PV), Itali
 • Minisipalite nan Faenza (RA), Itali

Ganizasyon:

 • Moun ki gen lapè, Belfast, Northern Ireland
 • Asosyasyon memwa Collecta, Asosyasyon
 • Hokotehi Moriori Trust, New Zeland
 • Mondyal san lagè ak san vyolans
 • Sant Mondyal pou Etid imanis (CMEH)
 • Kominote a (pou devlopman imen), Federasyon Mondyal
 • Convergence of Cultures, World Federation
 • Entènasyonal federasyon pati imanis yo
 • Asosyasyon «Cádiz pou Non-Vyolans», Espay
 • Fi pou yon Fondasyon Entènasyonal Chanjman, (Wayòm Ini, Lend, Izrayèl, Kamewoun, Nijerya)
 • Enstiti pou lapè ak monden etid, Pakistan
 • Asosyasyon Assocodecha, Mozanbik
 • Awaz Foundation, Centre for Development Services, Pakistan
 • Eurafrica, Asosyasyon miltikiltirèl, Lafrans
 • Lapè jwèt UISP, Itali
 • Moebius Club, Ajantin
 • Sant pou lo devlopman kreyatif "Danilo Dolci", Itali
 • Sant Inisyativ Syans Sosyal, Itali
 • Global Enstiti Sekirite Sosyal, USA
 • Gruppo Ijans Alto Casertano, Itali
 • Bolivyen Origami Sosyete, Bolivi
 • Sentiero del Dharma, Itali
 • Gocce di fraternità, Itali
 • Aguaclara Foundation, Venezyela
 • Associazione Lodisolidale, Itali
 • Edikasyon Dwa Moun ak Aktif Konfli prevansyon Kolektif, Espay
 • ETOILE.COM (Agence Rwandaise d'Edition, de Recherche, de Presse et de Communication), Rwanda
 • Dwa Moun ,ganizasyon Youth, Itali
 • Athenaeum nan Petare, Venezyela
 • Asosyasyon Etik nan CÉGEP nan Sherbrooke, Quebec, Kanada
 • Federasyon Enstitisyon Prive pou Swen Timoun, Jèn ak Fanmi (FIPAN), Venezyela
 • Sant Communautaire Jeunesse Unie de Parc Ekstansyon, Québec, Kanada
 • Doktè pou Siviv Global, Kanada
 • UMOVE (Etazini Manman opoze Vyolans Tout kote), Kanada
 • Fanm grannies, Kanada
 • Veteran kont zam nikleyè yo, Kanada
 • Transfòmasyon Learning Centre, University of Toronto, Kanada
 • Pwomotè pou lapè ak non vyolans, Espay
 • ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani), Itali
 • Legautonomie Veneto, Itali
 • Istwa Buddista Italiano Soka Gakkai, Itali
 • UISP Lega Nasyonal aktivite Subacquee, Itali
 • Komisyon Giustizia e Pace di CGP-CIMI, Itali

Remakab:

 • Mesye Walter Veltroni, Ansyen Majistra nan lavil Wòm, Itali
 • Mesye Tadatoshi Akiba, Prezidan Majistra pou Lapè ak Majistra Hiroshima
 • Mesye Agazio Loiero, Gouvènè rejyon Calabria, Itali
 • Pwofesè MS Swaminathan, Ansyen Prezidan Konferans Pugwash sou Syans ak Afè Mondyal, .ganizasyon Pri Nobèl pou Lapè
 • David T. Ives, Albert Schweitzer Institute
 • Jonatan Granoff, Prezidan Enstiti Sekirite Sosyal Global
 • George Clooney, aktè
 • Don Cheadle, aktè
 • Bob Geldof, chantè
 • Tomás Hirsch, pòtpawòl imanis pou Amerik Latin
 • Michel Ussene, imanis pòtpawòl pou Afrik
 • Giorgio Schultze, imanis pòtpawòl pou Ewòp
 • Chris Wells, Oratè Imanis pou Amerik di Nò
 • Sudhir Gandotra, imanis pòtpawòl pou rejyon Pasifik Azi a
 • Maria Luisa Chiofalo, konseye nan minisipalite a nan Piz, Itali
 • Silvia Amodeo, Prezidan Fondasyon Meridion, Ajantin
 • Miloud Rezzouki, Prezidan Asosyasyon ACODEC, Mawòk
 • Angela Fioroni, Sekretè Rejyonal nan Legautonomie Lombardia, Itali
 • Luis Gutiérrez Esparza, Prezidan an nan Amerik Latin nan Sèk nan Etid Entènasyonal (LACIS), Meksik
 • Vittorio Agnoletto, ansyen manm nan Palman an Ewopeyen an, Itali
 • Lorenzo Guzzeloni, Majistra Novate Milanese (MI), Itali
 • Mohammad Zia-ur-Rehman, Koòdonatè Nasyonal GCAP-Pakistan
 • Raffaele Cortesi, Majistra Lugo (RA), Itali
 • Rodrigo Carazo, Ansyen Prezidan Costa Rica
 • Lucia Bursi, Majistra Maranello (MO), Itali
 • Miloslav Vlček, Prezidan Chanm Depite yo nan Repiblik Tchekoslovaki
 • Simone Gamberini, Majistra Casalecchio di Reno (BO), Itali
 • Lella Costa, komedyen, Itali
 • Luisa Morgantini, ansyen Vis-prezidan nan Palman an Ewopeyen an, Itali
 • Brijit Jónsdóttir, manm nan Palman an Icelandic, Prezidan zanmi nan Tibet nan Islann
 • Italo Cardoso, Gabriel Chalita, José Olímpio, Jamil Murad, Kito Formiga, Agnaldo
 • Timóteo, João Antonio, Juliana Cardoso Alfredinho Penna ("Front palmantè pou akonpayman Mas Mondyal pou lapè ak Não Violência nan São Paulo"), Brezil
 • Katrín Jakobsdóttir, Minis Edikasyon, Kilti ak Syans, Islann
 • Loredana Ferrara, Konseye Pwovens Prato, Itali
 • Ali Abu Awwad, aktivis pou lapè nan non vyolans, Palestine
 • Giovanni Giuliari, konseye nan minisipalite a nan Vicenza, Itali
 • Rémy Pagani, Majistra Jenèv, Swis
 • Paolo Cecconi, Majistra Vernio (PO), Itali
 • Viviana Pozzebon, chantè, Ajantin
 • Max Delupi, jounalis ak chofè, Ajantin
 • Páva Zsolt, Majistra Pécs, Ongri
 • György Gemesi, Majistra Gödöllő, Prezidan Otorite lokal yo, Ongri
 • Agust Einarsson, Rector University of Bifröst University, Iceland
 • Svandís Svavarsdóttir, Minis anviwònman, Islann
 • Sigmundur Ernir Rúnarsson, Manm Palman an, Islann
 • Margret Tryggvadóttir, Manm Palman an, Islann
 • Vigdís Hauksdóttir, Manm Palman an, Islann
 • Anna Pála Sverrisdóttir, manm palman an, Islann
 • Thráinn Bertelsson, Manm Palman an, Islann
 • Sekirite Ingi Jóhannesson, Manm Palman an, Islann
 • Oma Mar Jonsson, Majistra Sudavikurhreppur, Islann
 • Raul Sanchez, Sekretè Dwa Moun nan Pwovens Cordoue, Ajantin
 • Emiliano Zerbini, Mizisyen, Ajantin
 • Amalia Maffeis, Servas - Cordoue, Ajantin
 • Almut Schmidt, Direktè Goethe Institut, Cordoue, Ajantin
 • Asmundur Fridriksson, Majistra nan Gardur, Islann
 • Ingibjorg Eyfells, Direktè lekòl la, Geislabaugur, Reykjavik, Islann
 • Audur Hrolfsdottir, Direktè Lekòl la, Engidalsskoli, Hafnarfjordur, Islann
 • Andrea Olivero, Nasyonal Prezidan Acli, Itali
 • Dennis J. Kucinich, Manm Kongrè, USA
Sit entènèt sa a sèvi ak bonbon pwòp li yo ak yon twazyèm pati pou fonksyone kòrèk li yo ak pou rezon analyse. Li gen lyen ki mennen nan sitwèb twazyèm pati ak règleman sou enfòmasyon prive twazyèm pati ke ou ka oswa ou pa ka aksepte lè ou jwenn aksè yo. Lè w klike sou bouton an Aksepte, ou dakò ak itilizasyon teknoloji sa yo ak tretman done ou yo pou rezon sa yo.    Ver
sou enfòmasyon prive