Angajman etik nan lekòl Kolonbi an

Nan lekòl Kolonbyen Sandrita, La Paz, Bolivi, gen kèk elèv ki li Angajman Etik Imanis lan.

Nan La Paz, Bolivi, nou te kòmanse ane lekòl la nan Sandrita Kolonbi Lekòl la.

Nan kòmansman ane lekòl la, nan Colegio Colombia de Sandrita, gen kèk elèv ki li Imigrasyon Angajman Etik.

De elèv nan pwomosyon an te li epi yo te fè Angajman ki te rete ak direktè lekòl la pou yo te nan yon plas vizib tout ane a.

Angajman etik

Nan non tout elèv lekòl sa a nou eksprime angajman:

"Pa janm itilize konesans aktyèl oswa avni nou pou lagè oswa vyolans kont lòt moun.

Se konsa, nou pral fè efò pou aprann trete lòt moun jan nou vle yo trete.

Nou tout bezwen viv nan yon mond san enkyetid pou zam nikleyè ak degradasyon anviwònman an.
Nou pral travay fè mond nou an yon kote yo viv kè kontan, nan lapè ak amoni ...

0 / 5 (Kòmantè 0)

Kite yon kòmantè